Subsidieregeling(en) calculator

U kunt subsidie aanvragen voor verschillende machines uit ons elektrisch aanbod, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. Onderstaande calculator is een hulpmiddel waarmee je kunt berekenen hoeveel subsidie je kunt krijgen. Deze informatie hebben we van de rijksoverheid gekregen.

Het is wel belangrijk om te weten dat de calculator slechts een schatting is en niet officieel bindend. We kunnen je niet helpen bij het aanvragen van de subsidie. De calculator geeft alleen een indicatie.

Let op: deze calculator is enkel een schatting, en is dus niet bindend. De Schans BV is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van uw SSEB subsidie. Het is enkel een indicatie.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)


Deze subsidie bedraagt 25-30% van de meerkosten ten opzichte van de dieselvariant.
Bovendien komen de machines in aanmerking voor de MIA, wat 11,25% van de SSEB aftrekt.
Om de meerkosten te bepalen wordt een formule gebruikt.
Deze formule is verwerkt in de calculator: €700*kWh + €300*kW + €7.000,
Waarbij:
kWh = accucapaciteit in kilowattuur
kW = continue elektrisch motorvermogen in kilowatt

Nadat u de machinegegevens en grootte van uw bedrijf heeft ingevuld, wordt er een schatting gemaakt van de subsidie.
De formule hiervoor is M * P - I * 0,1125. Waarbij:
M = Meerkosten van de machine
P = Percentage SSEB (25% voor grote bedrijven, 30% voor kleine bedrijven)
I = Investering bedrag (aankoopbedrag machine)
(Meer informatie kunt u hier en hier vinden)

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor de MIA wordt de volgende formule gebruikt: Fv * B - (Fv - (I * P)) * B
Waarbij:
Fv = Fiscale winst voor MIA
I = Investering bedrag (aankoopbedrag machine)
P = aftrekpercentage volgens code E 3413
B = Belastingpercentage

Meer informatie over de MIA is hier te vinden
Let op:
de MIA is een subsidie die net als veel andere subsidies een fiscaal voordeel oplevert. Bedrijven die van de regeling gebruik maken krijgen dus niet een bedrag uitgekeerd, maar kunnen (een deel van) de investering aftrekken van de fiscale winst van de onderneming.

Specificaties machines verkrijgbaar bij de Schans B.V.

Machine type accucapaciteit (kWh) motorvermogen (kW)